Jeśli jesteś naszym Klientem, zarejestruj swój email i otrzymuj e-faktury

Co to jest e-Faktura ?

e-faktura została stworzona z myślą o wygodzie użytkowników. E-faktura w Gigabit wystawiana jest w formacie pliku PDF. Faktura elektroniczna (e-faktura) jest dokumentem finansowym, funkcjonującym na równi z fakturą papierową, różni się wyłącznie sposobem jej dostarczenia do Klienta Play. Podstawą funkcjonowania zarówno e-faktury jak i faktury papierowej jest Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. 2011 nr 177 poz. 1054, z późn. zm.)

Ile kosztuje e-Faktura ?

Wystawianie e-faktury oraz e-korekty jest dla klienta Gigabit bezpłatne. Dodatkowo zawsze, Klient może ją bezpłatnie pobrać z serwisu e-BOK. Zarówno zgoda na aktywację faktur w wersji elektronicznej jak i późniejsze ich otrzymywanie od Gigabit nie wiąże się z żadnymi kosztami ze strony odbiorcy dokumentu.

Sposoby aktywacji e-Faktury

  • na stronie www.gigabit.info.pl w zakładce "usługi - e-Faktury",
  • wysyłając swój adres email smsem na numer 606 468 515,
  • wysyłając swój adres email na adres email Gigabit - biuro@gigabit.info.pl,
  • wysyłajac wniosek o aktywację e-Faktury drogą pocztową na adres:

    Gigabit Telekom
    prądy, ul. Niemodlińska 63
    49-120 Dąbrowa

Rozpoczęcie wystawiania e-faktur przez Gigabit, nastąpi najwcześniej od następnego cyklu rozliczeniowego po zarejestrowaniu zgody (właściwego oświadczenia) na koncie abonenckim Klienta.

Dostępność e-faktury w Gigabit

e-faktura w Gigabit dostępna jest w serwisie e-BOK. Aby pobrać e-fakturę z serwisu e-BOK, należy przejść do zakładki „Finanse" i kliknąć na ikonę drukarki, znajdującą się po prawej stornie wiersza faktury. Dodatkowo, bezpośrednio z e-maila zawierajacego wystawioną e-fakturę, otrzymanego od Gigabit z adresu faktury@gigabit.info.pl, można pobrać plik PDF z e-fakturą i zapisać go na swoim komputerze lub nośniku danych.